Digital Media Services | Events

הצגת מסד הנתונים של המכון להיסטוריה יהודי גרמנית - נטנג'ה האטנמייסטר

Tel-Aviv University
מרצה: נטנג'ה האטנמייסטר, אוניברסיטת מיינז (מגנצא).

"מוות, קבורה ואבל בקהילות האשכנזיות מימי הביניים המוקדמים ועד לראשית התקופה המודרנית - סדנא: לקרוא מצבות כטקסט"
אירוע שהתקיים במרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן,
אוניברסיטת תל אביב.
מרצה: נטנג'ה האטנמייסטר, אוניברסיטת מיינז (מגנצא).

"מוות, קבורה ואבל בקהילות האשכנזיות מימי הביניים המוקדמים ועד לראשית התקופה המודרנית - סדנא: לקרוא מצבות כטקסט"
אירוע שהתקיים במרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן,
אוניברסיטת תל אביב.
  • Lecturer(s): Nathanja Hüttenmeister
  • Location: TAU
  • Date: Wednesday, 12 May 2010