Digital Media Services | Events

שוויון הזדמנויות בין המינים - תפקידה של מערכת החינוך

Tel-Aviv University
-ברכות: השר מיכאל איתן, מופקד על שיפור השירות הממשלתי לציבור
-מר יצחק נזריאן, נשיא ומייסד המרכז להעצמת האזרח
-פרופ' יובל דרור, ראש ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב
-דברי פתיחה: פרופ' גלי צינמון, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב
-תוצאות סקר דעת קהל: עמדות הציבור בנושא שוויון הזדמנויות בין המינים
-מר אבינועם ברוג, נשיא מכון המחקר Market Watch

-רב שיח: שוויון הזדמנויות בין המינים, תפקידה של מערכת החינוך
משתתפים: ח"כ דליה איציק, יו"ר הכנסת ה-17, ח"כ רא"ל במיל' שאול מופז, שר הביטחון לשעבר, פרופ' פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב, ח"כ עמיר פרץ, שר הביטחון לשעבר וחבר הועדה לקידום מעמד האישה, ח"כ תא"ל במיל' מירי רגב, דוברת צה"ל לשעבר.

דברי סיכום: סגנית השר גילה גמליאל, ממונה על קידום צעירים, סטודנטים ונשים במשרד רה"מ
מנחה: יובל ליפקין, מנכ"ל המרכז להעצמת האזרח.
-ברכות: השר מיכאל איתן, מופקד על שיפור השירות הממשלתי לציבור
-מר יצחק נזריאן, נשיא ומייסד המרכז להעצמת האזרח
-פרופ' יובל דרור, ראש ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב
-דברי פתיחה: פרופ' גלי צינמון, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב
-תוצאות סקר דעת קהל: עמדות הציבור בנושא שוויון הזדמנויות בין המינים
-מר אבינועם ברוג, נשיא מכון המחקר Market Watch

-רב שיח: שוויון הזדמנויות בין המינים, תפקידה של מערכת החינוך
משתתפים: ח"כ דליה איציק, יו"ר הכנסת ה-17, ח"כ רא"ל במיל' שאול מופז, שר הביטחון לשעבר, פרופ' פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב, ח"כ עמיר פרץ, שר הביטחון לשעבר וחבר הועדה לקידום מעמד האישה, ח"כ תא"ל במיל' מירי רגב, דוברת צה"ל לשעבר.

דברי סיכום: סגנית השר גילה גמליאל, ממונה על קידום צעירים, סטודנטים ונשים במשרד רה"מ
מנחה: יובל ליפקין, מנכ"ל המרכז להעצמת האזרח.
  • Location: בניין בית הספר לעבודה סוציאלית ע
  • Date: Tuesday, 08 June 2010