Digital Media Services | Events

פיצוצים קוסמיים: מותם של כוכבים ולידתם של חורים שחורים

Tel-Aviv University
מתוך סדרת הרצאות "בצהרי היום".
ההרצאות הן מפגש בלתי אמצעי עם סגל בית הספר לפיסיקה, במטרה להציג בפני תלמידי תואר ראשון (ואחרים) היבטים מן המחקר המתבצע כאן, כיצד הוא מתחבר לשאלות הגדולות שמענינות את עולם המדע והטכנולוגיה, וכיצד סטודנטים יכולים להשתתף בו.
מתוך סדרת הרצאות "בצהרי היום".
ההרצאות הן מפגש בלתי אמצעי עם סגל בית הספר לפיסיקה, במטרה להציג בפני תלמידי תואר ראשון (ואחרים) היבטים מן המחקר המתבצע כאן, כיצד הוא מתחבר לשאלות הגדולות שמענינות את עולם המדע והטכנולוגיה, וכיצד סטודנטים יכולים להשתתף בו.
  • Lecturer(s): דר' אהוד נקר
  • Location: TAU
  • Date: Sunday, 25 April 2010
You are here:Science/Physics/בצהרי היום- סדרת הרצאות/פיצוצים קוסמיים: מותם של כוכבים ולידתם של חורים שחורים