Digital Media Services | Events

על תורת המיתרים וקוסמולוגיה

Tel-Aviv University
מרצה: פרופ' ניסן יצחקי.
ההרצאות הן מפגש בלתי אמצעי עם סגל בית הספר לפיסיקה, במטרה להציג בפני תלמידי תואר ראשון (ואחרים) היבטים מן המחקר המתבצע כאן, כיצד הוא מתחבר לשאלות הגדולות שמענינות את עולם המדע והטכנולוגיה, וכיצד סטודנטים יכולים להשתתף בו.
  • Lecturer(s): פרופ' ניסן יצחקי
  • Location: Lev Hall, TAU
  • Date: Sunday, 07 March 2010
You are here:Science/Physics/בצהרי היום- סדרת הרצאות/על תורת המיתרים וקוסמולוגיה