Digital Media Services | Events

פרופ' מיכל אלברשטין - על פתרון בעיות ותורת משפט טיפולי

Tel-Aviv University
  • Lecturer(s): פרופ' מיכל אלברשטין, הפקולטה למשפטים וראש התכנית ללימודי ניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ, אוניברסיטת בר-אילן
  • Location: TAU
  • Date: Monday, 12 May 2014
You are here:Faculty of Law/בתי משפט קהילתיים - פתרון בעיות כמודל חדש בהליך הפלילי/פרופ' מיכל אלברשטין - על פתרון בעיות ותורת משפט טיפולי