Digital Media Services | Events

ברכות

Tel-Aviv University

דוברים:
-ד“ר אדר‘ אריה נשר, מנהל מקצועי, בית הספר ללימודי הסביבה ע“ש פורטר
-ד“ר אדר‘ ערן נוימן, ראש בית הספר לאדריכלות ע“ש עזריאלי, אוניברסיטת תל אביב
-אדר‘ יהונתן אלעזר, ממונה בנייה ירוקה, אגף תכנון, המשרד להגנת הסביבה

  • Location: TAU
  • Date: Tuesday, 08 April 2014