Digital Media Services | Events

על המשותף בהתנהגות עדר, רובוטיקה ורשתות חברתיות

Tel-Aviv University
  • Lecturer(s): ד"ר יבגני קגן, המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית, מכון ויצמן למדע, המחלקה להנדסת תעשיה, אוניברסיטת אריאל ואלון סלע, המחלקה להנדסת תעשיה, אוניברסיטת תל–אביב
  • Location: TAU
  • Date: Tuesday, 01 April 2014