Digital Media Services | Events

האויב הבלתי נראה- הסכנה הויראלית וטכנולוגית Vecoy

Tel-Aviv University
 • Lecturer(s): ארז ליבנה, מנכ"ל ומייסד חברת Vecoy Nanomedicines
 • Location: TAU
 • Date: Tuesday, 24 December 2013
הרצאה של פרופ' גלילי שחר
 • Lecturer(s) פרופ' גלילי שחר, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 25 April 2017
in בימת חוקר של יום ג'- תשע"ז: עם עולם - יהדות ויהודים במגע
ההיסטוריה על-פי דיסני: מסקסוניה להוליווד
 • Lecturer(s) פרופ' אסף פינקוס - הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ
 • Location TAU
 • Date Wednesday, 19 April 2017
in סיפורים גותיים – זהות, רגש ופנטזיה בגרמניה מימי הביניים אל המאה ה-20
עולם הרגש: פסלי המייסדים בקתדרלה של נאומבורג (Naumburg)
 • Lecturer(s) פרופ' אסף פינקוס - הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ
 • Location TAU
 • Date Wednesday, 05 April 2017
in סיפורים גותיים – זהות, רגש ופנטזיה בגרמניה מימי הביניים אל המאה ה-20
תנועות השלום בישראל – בחינה ביקורתית
 • Lecturer(s) פרופ' דניאל בר-טל, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 04 April 2017
in תנועות השלום בישראל - מאין ולאן?
תנועות השלום בישראל – בחינה ביקורתית
 • Lecturer(s) פרופ' אמל ג'מאל, ראש מכון וולטר ליבך, בית הספר למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 04 April 2017
in תנועות השלום בישראל - מאין ולאן?
תנועות השלום בישראל – בחינה ביקורתית
 • Lecturer(s) ד"ר אפרים לביא, מנהל מרכז תמי שטינמץ, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 04 April 2017
in תנועות השלום בישראל - מאין ולאן?
תנועות השלום בישראל – בחינה ביקורתית
 • Lecturer(s) פרופ' גליה גולן, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 04 April 2017
in תנועות השלום בישראל - מאין ולאן?
דברי ברכה
 • Lecturer(s) מר יובל רחמים, יו"ר פורום ארגוני השלום
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 04 April 2017
in תנועות השלום בישראל - מאין ולאן?