Digital Media Services | Events

שורשיו של הקולנוע הישראלי

Tel-Aviv University
מרצה: נסים דיין,
בית הספר לאמנות, המכללה האקדמית, בית ברל.

דברי הקדמה: פרופ' מיכל פרידמן, הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ, אוניברסיטת תל-אביב.
מרצה: נסים דיין,
בית הספר לאמנות, המכללה האקדמית, בית ברל.

דברי הקדמה: פרופ' מיכל פרידמן, הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ, אוניברסיטת תל-אביב.
  • Lecturer(s): ניסים דיין
  • Location: TAU
  • Date: Wednesday, 28 April 2010
You are here:Lecture Series/בכור המהפכה/שורשיו של הקולנוע הישראלי/שורשיו של הקולנוע הישראלי