Digital Media Services | Events

דברי השופט ד"ר מנחם פינקלשטיין

Tel-Aviv University
 • Lecturer(s): השופט ד"ר מנחם פינקלשטיין, הפרקליט הצבאי הראשי לשעבר
 • Location: Beit HaTefutsot
 • Date: Tuesday, 03 May 2011
אינטליגנציה רגשית מלאכותית
 • Lecturer(s) פרופ' יעל חנין
 • Location ננו
 • Date Monday, 18 March 2019
in מפגש 7
כלכלה התנהגותית: מקומם של רגשות וגורמים פסיכולוגיים בקבלת החלטות כלכליות
 • Lecturer(s) פרופ' ליאו ליידרמן – ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
 • Location בר-שירה
 • Date Sunday, 17 March 2019
in העולם הכלכלי החדש: מגמות גלובליות והצפי לעתיד
יוסף קארו – מגירוש ספרד ועד לכתיבת ה"שולחן ערוך"
 • Lecturer(s) פרופ' אריה אדרעי, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location צימבליסטה
 • Date Tuesday, 12 March 2019
in ארון הספרים היהודי: קריאה מחדש
טראומה נפשית והלם קרב - טיפול ומניעה
 • Lecturer(s) פרופ' יאיר בר-חיים, בית הספר למדעי הפסיכולוגיה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב
 • Location בר-שירה
 • Date Monday, 11 March 2019
in טראומה נפשית והלם קרב - טיפול ומניעה
הכלכלה הגלובלית: השחקנים העיקריים והסוגיות המרכזיות
 • Lecturer(s) פרופ' ליאו ליידרמן – ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
 • Location בר שירה
 • Date Wednesday, 06 March 2019
in העולם הכלכלי החדש: מגמות גלובליות והצפי לעתיד
ספר הזוהר: בין קבלה למיסטיקה
 • Lecturer(s) פרופ' רחל אליאור, האוניברסיטה העברית בירושלים
 • Location צימבליסטה
 • Date Tuesday, 05 March 2019
in ארון הספרים היהודי: קריאה מחדש
הרצאה 2
 • Location ננו
 • Date Monday, 04 March 2019
in מפגש 6
הרצאה ראשונה - אלצהיימר ואומנות
 • Location ננו
 • Date Monday, 04 March 2019
in מפגש 6