Digital Media Services | Events

כתיבת היסטוריה של הספרות העברית - עבר, הווה, עתיד

Tel-Aviv University

לרגל הופעת הכרך הבשיעי בסדרה "קריאת הדורות - ספרות עברית במעגליה" מאת נורית גוברין

 

פרופ' אבנר הולצמן, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר גדעון טיקוצקי, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' יגאל שוורץ, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' נורית גוברין, אוניברסיטת תל אביב

יו"ר ומנחה: פורפ' דן לאור

  • Location: צימבליסטה
  • Date: Tuesday, 21 January 2020