קינון בז מצוי בגילת רשתות לוויין
קרית אריה, פתח תקווה
     Nir David                    Gilat          
       
In the Memory of Peggy Sporn

ובשיתוף פעולה עם